Posts Tagged ‘računovodske storitve’

Računovodske storitve v večjih podjetjih

Večja podjetja ne potrebujejo zunanjih partnerjev za opravljanje računovodske storitve. Ta podjetja enostavno najamejo ali zaposlijo računovodje, ki jim potem opravljajo računovodske storitve. S tem zmanjšajo stroške, ki bi nastali zaradi najema zunanjega izvajalca storitev. Pogosto vidimo, da ta večja podjetja začnejo ponujati računovodske storitve, saj želijo zapolniti delavnik svojih zaposlenih računovodij in knjigovodij do… Continue Reading →

Računovodski servis

Računovodski servis oziroma računovodstvo je pomembna poslovna funkcija, ki zajema računovodsko načrtovanje in računovodsko analiziranje (predračunavanje, obračunavanje ipd.), računovodsko nadziranje ter knjigovodstvo. Izraz »računovodsko načrtovanje« pa v sklopu tega pomeni na podlagi predvidevanja prihodnosti zasnovano določanje prihodnjega delovanja, ki obsega postavljanje ciljev poslovanja in nalog pri njem ter postopkov za njihovo uresničevanje. V ta okvir… Continue Reading →

Računovodske storitve Avantum

Računovodske storitve so pomembna funkcija v podjetju. Če so računovodske storitve v podjetju opravljene kakovostno, lahko podjetje brez strahu predstavi svoje poslovne izkaze poslovnim partnerjem in tudi nadzornim inštitucijam. Dobre računovodske informacije pa so tudi podlaga za dobre poslovne odločitve. Računovodske storitve Avantum so kakovostne in narejene v najhitrejšem možnem času. Obsegajo knjigovodstvo, računovodstvo, poslovno… Continue Reading →