Računovodski servis

Računovodski servis oziroma računovodstvo je pomembna poslovna funkcija, ki zajema računovodsko načrtovanje in računovodsko analiziranje (predračunavanje, obračunavanje ipd.), računovodsko nadziranje ter knjigovodstvo. Izraz »računovodsko načrtovanje« pa v sklopu tega pomeni na podlagi predvidevanja prihodnosti zasnovano določanje prihodnjega delovanja, ki obsega postavljanje ciljev poslovanja in nalog pri njem ter postopkov za njihovo uresničevanje.

V ta okvir spada dolgoročno ali strateško načrtovanje kot osnovno ali letno načrtovanje do operativnega načrtovanja. Pri natančnem pregledu, ki ga nad vašim poslovanjem vrši računovodski servis s strokovnim timom, lahko ugotovimo oziroma najdemo morebitne vzroke za odmike od želenega poslovnega stanja in njihovih posledic, poznavanje le-tega pa omogoča nadziranje popravnih in kaznovalnih ukrepov, pri načrtovanju pa stvarnejše odločitve in cilje. Računovodski servis je torej več kot strokovna rešitev vašega poslovanja.

Comments are disabled