Posts Tagged ‘sintal’

Video nadzor na delovnem mestu

Pogoje za izvajanje video nadzora nad dostopom v uradne službene oziroma poslovne prostore določa 75. člen ZVOP-1. Nadzor se lahko izvaja v naslednjih primerih: • če je to potrebno za varnost ljudi ali premoženja, • zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih oziroma poslovnih prostorov ali • če zaradi narave dela obstaja… Continue Reading →

Sintal na poligonu varne vožnje na Vranskem

Četrti sklop poligona zaradi posebne zasnove omogoča spoznavanje z učinkom splavanja. Poseben del steze na poligonu omogoča vzpostavitev kontroliranih poplav. Tu so Sintal -ovci poskusili, kaj se zgodi v primeru, če le z enim, dvema ali vsemi štirimi kolesi pri večji hitrosti zapeljemo v lužo – kar se pogosto zgodi tudi na cestah in še… Continue Reading →

Upravniku stavbe dela nikoli ne zmanjka

Letni dopusti so čas, ko v proizvodnih sistemih potekajo remonti in ko toplo vreme omogoča izvedbo opravil, ki se sicer težje izvedejo. Tudi za upravnike stavb v poletnem času ni počitka, saj praviloma takrat s svojim delom najmanj ovirajo naročnike pri izvajanju njihovih poslovnih dejavnosti. V družbi Sintal Eko, ki zagotavlja storitve upravljanja stavb po… Continue Reading →