Upravniku stavbe dela nikoli ne zmanjka

Letni dopusti so čas, ko v proizvodnih sistemih potekajo remonti in ko toplo vreme omogoča izvedbo opravil, ki se sicer težje izvedejo. Tudi za upravnike stavb v poletnem času ni počitka, saj praviloma takrat s svojim delom najmanj ovirajo naročnike pri izvajanju njihovih poslovnih dejavnosti.

V družbi Sintal Eko, ki zagotavlja storitve upravljanja stavb po vsej Sloveniji, upravniki stavb za čas letnih dopustov načrtujejo večja vzdrževalna dela na objektih. Najpogostejša so:
•    čiščenje steklenih fasad,
•    temeljito čiščenje garažnih in kletnih prostorov,
•    zamenjava zahtevnih delov na strojih in napravah,
•    zamenjava strešnih kritin
in še bi lahko naštevali.

V času, ko drugi počivajo, se izvaja letno servisiranje naprav za zagotovitev nemotenega ogrevanja, saj bo ogrevalna sezona pred nami, kot bi mignil. Pomlad in poletje sta najprimernejši obdobji tudi za obnovitev asfaltnih površin ter zazelenitev in zasaditev površin pred zgradbami.

Poletno vreme pa nas večkrat preseneti z nevihtami in posledično z raznimi okvarami na objektih. Prihaja do okvar streh, kanalizacije in do zalivanja in zamakanja vseh vrst, in tudi s takimi težavami se uspešno soočamo.

V Sintalu večinski delež naštetih del izvedemo sami, nekatera specialistična opravila pa s podizvajalci, ki jih izbiramo skupaj z našimi naročniki.

Comments are disabled