Posts Tagged ‘varovanje’

Sintal na poligonu varne vožnje na Vranskem

Četrti sklop poligona zaradi posebne zasnove omogoča spoznavanje z učinkom splavanja. Poseben del steze na poligonu omogoča vzpostavitev kontroliranih poplav. Tu so Sintal -ovci poskusili, kaj se zgodi v primeru, če le z enim, dvema ali vsemi štirimi kolesi pri večji hitrosti zapeljemo v lužo – kar se pogosto zgodi tudi na cestah in še… Continue Reading →

Upravniku stavbe dela nikoli ne zmanjka

Letni dopusti so čas, ko v proizvodnih sistemih potekajo remonti in ko toplo vreme omogoča izvedbo opravil, ki se sicer težje izvedejo. Tudi za upravnike stavb v poletnem času ni počitka, saj praviloma takrat s svojim delom najmanj ovirajo naročnike pri izvajanju njihovih poslovnih dejavnosti. V družbi Sintal Eko, ki zagotavlja storitve upravljanja stavb po… Continue Reading →

Varstvo pri delu – različna predavanja

Varstvo pri delu je pomembno, zaradi varnosti vseh zaposlenih, ki so kakorkoli zaposleni v nekem podjetju. Delodajalec je dolžan na vsaj nekaj let organizirati ali najeti podjetje, ki se ukvarja s varnostjo pri delu. Zaposleni morajo vsakič osvežiti spomin kako naj ukrepajo v primeru kakršnekoli nesreče ali nevarnosti. Kako bo zaposleni ukrepal je odvisno od… Continue Reading →