Posts Tagged ‘vzajemna’

Brezplačne in plačljive zdravstvene storitve

V državah z dobro urejenim zdravstvenim sistemom si lahko obetamo kakovostne oskrbe, običajno pa nam tudi ni treba skrbeti, da bi pri tem nastali kakšni posebej visoki stroški. Čeprav so mnoga zdravljenja zelo draga, večino stroškov prevzame zavarovanje. V Sloveniji je osnovno zdravstveno zavarovanje obvezno, že to pa pokriva nujne zdravstvene storitve, vsaj deloma pa… Continue Reading →

Zavarovalnica, občutek varnosti

Zavarovalnica nudi zavarovalniške produkte, z njimi pa poleg vsega, kar navaja pogodba zelo pomemben občutek varnosti. Slednji je danes iskana dobrina. Nudi nam jo večje število dejavnikov takrat, ko so ti izpolnjeni. Za osebno varnost v prvi vrsti lahko v največji meri poskrbimo sami, zavarovalnica to nadgrajuje. Kljub temu, da skrbimo za lastno varnost, na… Continue Reading →