Brezplačne in plačljive zdravstvene storitve

zdravstvene storitveV državah z dobro urejenim zdravstvenim sistemom si lahko obetamo kakovostne oskrbe, običajno pa nam tudi ni treba skrbeti, da bi pri tem nastali kakšni posebej visoki stroški. Čeprav so mnoga zdravljenja zelo draga, večino stroškov prevzame zavarovanje. V Sloveniji je osnovno zdravstveno zavarovanje obvezno, že to pa pokriva nujne zdravstvene storitve, vsaj deloma pa financira tudi nekatere druge posege. Poleg tega ne gre le za storitve, ki jih nudijo zdravniki, temveč tudi za postopke reševanja, v mnogih primerih pa so že z osnovnim zavarovanjem kriti nekateri medicinski izdelki. V vsakem primeru se lahko zanesemo na to, da bodo zdravstvene storitve na voljo, pri tem pa ne bodo nastali večji stroški. Seveda je pametno dobro poznati specifične okoliščine, še posebej pa je to nujno pri odhodu v tujino – ni nujno, da ima država tako ugodne pogoje, verjetno bo treba koristiti posebno zavarovanje za tujino. S kančkom neprevidnosti in kakšno nezgodo lahko zdravstvene storitve v tujini stanejo celo premoženje!

Zdravstvene storitve, ki jih pokriva zavarovanje

Dobro je vedeti, katere zdravstvene storitve pokriva naše zavarovanje. Kot brezplačne običajno pojmujemo tiste storitve, ki so krite s strani osnovnega zdravstvenega zavarovanja – zdravljenja torej res ne bo treba plačati, se pa sredstva črpajo iz sklada, v katerega vplačujemo tudi sami. To so nujne storitve reševanja in zdravljenja, vključeni so tudi nujni medicinski izdelki. Te zdravstvene storitve bodo sicer zagotovile uspešno zdravljenje, ne moremo pa pričakovati nadstandarda pri storitvah in izdelkih. Prav tako so nekateri posegi financirani le delno, nenujne storitve pa pogosto sploh ne, čeprav se jih poslužujemo dokaj redno. Mnogi se zato odločajo za dopolnilno zavarovanje, ki pokriva iste storitve kot osnovno, a jih financira v celotnem znesku – ne bo treba torej skrbeti, da bi morali zdravstvene storitve doplačevati sami. Dodatno zavarovanje pa krije večji nabor ne nujnih storitev.

Comments are disabled