Tehnični pregled varilnega aparata

Prav vsi varilni aparati, ki so v lasti delodajalca, torej podjetja, morajo biti na vsakih nekaj mesecev pregledani. Pregled opravi podjetje, ki je zadolženo za urejanje varstva pri delu, torej podjetje, ki pridobi vsa dovoljenja uradne, državne inštitucije. Če so varilni aparati pregledani, to pomeni, da se verjetnost nesreče zmanjša. Zmanjša se vsaj tisti del, na katerega človek nima praktično nobenega vpliva, pa četudi upošteva vsa navodila. In prav tu je prednost, ki jo imajo varilni aparati pri delodajalcu v primerjavi s tistimi, ki ga ima lahko fizična oseba doma. Fizična oseba, ki si lasti katerega izmed varilnih aparatov, le-tega zelo redko, če sploh kdaj, varnostno pregleda, zato tudi ni nič čudnega, da je poškodb doma toliko.

Poškodbe, ki nastanejo doma pa lahko nastanejo tudi zaradi tega, ker nekateri točno ne vedo kako varilni aparati delujejo, ampak le mislijo, da vedo o varilnih aparatih vse, pa čeprav temu ni tako. Varilni aparati oziroma delo z njimi ni lahko. Tega se mora zavedati vsak, ki je ali pa bo kdaj z njimi delal. Zato je zelo pomembno tudi to, da med delom z njimi ustrezno tudi poskrbite za svojo varnost. Torej, da uporabljate ustrezna zaščitna oblačila in pa tudi zaščitno masko oziroma varilno masko. Tako se boste izognili možnosti opeklin in pa poškodbam oči, saj je svetloba, ki nastane med varjenjem, zelo nevarna za oči. Z zaščitno obleko pa boste zmanjšali možnost morebitnih opeklin, saj varjenje poteka pri zelo velikih temperaturah.

Comments are disabled