Uporabnost prevajalnikov

Angleško slovenski prevajalnik se je pojavil na slovenskih spletnih straneh v zadnjih nekaj letih. Tisti, ki je sprogramiral angleško slovenski prevajalnik si verjetno ni nikoli mislil, da bo angleško slovenski prevajalnik tako lepo sprejet in, da ga bodo uporabniki vzeli za svojega.

Takšni prevajalniki so tudi v svetu zelo uporabljeni in so uporabnikom zelo všeč. Prevajalnikov imamo danes na svetovnem spletu v več kot v štiridesetih jezikih in v mnogih kombinacijah. Najbolj so pa obiskani tisti slovarji, ki so najbolj govoreči jeziki. Tukaj zagotovo prevladuje angleški jezik, nemški jeziš, španski jezik, kitajski jezik in še bi lahko naštevali a bi jih bilo preveč.
Prevajalniki so nam precej olajšali prevajanje in skrajšali so nam čas, ki smo ga namenili za prevajanje.

Comments are disabled