Varjenje

Mig in mag sta postopka za varjenje pri katerih uporabljamo varilno žico, ki je gola in v zaščitni atmosferi plina. Pri prvem postopku (mig) uporabljamo Argon, ki je inertni plin, medtem ko pri postopku mag varjenja uporavljamo ogljikov dioksid ali njegovo mešanico z argonom. Varjenje po mig postopku je primerno tako va varjenje nerjavnih jekel kot visokolegiranih jekel, bakra ter njegovih zlitin in aluminija ter njegovih zlitin. Varjenje po mag postopku, kot še ena možnost varjenja, pa je primerno za konstrukcijska jekla in tanjše pločevine (predvsem v avtokleparstvu). Pri obeh naštetih postopkih dobimo potrebno toploto s pomočjo električnega obloka- Slednji gori med varjencem in varilno žico. Varjenje po mig in mag postopku se prakticira dokaj pogosto.

Comments are disabled