Vezava magistrskih nalog in bolonjc

Bolonjski študij oziroma krajše rečeno kar bolonjc je danes v teku že na večini fakultet, kjer pa še ni, bo pa kmalu, saj zakon to prepisuje. Ko se je bolonjski program vpeljal in so minila prva tri leta in dodatni dve leti magisterija, je bila vezava magistrskih nalog kar naenkrat bistveno večkrat in pogosteje opravljena.

Študenti namreč do stopnje, ko je potrebna vezava magistrskih nalog, torej je študij že skorajda končan, pridejo le v kratkih petih letih, kar je mnogo krajše obdobje kot včasih, ko je do trenutka, ko je bila vezava magistrskih nalog potrebna, minilo bistveno dalj časa. Seveda so ta leta v primeru, da si študent ne vzame nobenega premora.

Comments are disabled