Zavarovanje vozila, obveznost za uporabo vozila

WIZ avto zavarovanje

Zavarovanje vozila sodi med pogoje, z izpolnjevanje katerih je mogoča registracija vozila oziroma možnost njegove uporabe v cestnem prometu.

Med pogoje za registracijo vozila sodi tudi plačana cestna taksa oziroma letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu. Predno lahko sklenemo zavarovanje vozila ter plačamo cestno takso mora vozilo opraviti tehnični pregled. S tehničnim pregledom se ugotavlja brezhibnost vozila ter ustreznost zakonom in predpisom. Nova vozila morajo na tehnični pregled prvič štiri leta po prvi registraciji, nato vsake dve leti do osmega leta starosti. Nato se tehničnih pregledi izvajajo vsako leto. Cestna taksa in zavarovanje vozila morata biti ob tem poravnana vsako leto. Vsak lastnik se lahko odloči za zavarovanje vozila, ki mu najbolj ustreza. Izhodiščno zavarovanje vozila je obvezno ali osnovno zavarovanje, z njim smo zavarovani pred odškodninskimi zahtevki osebe, katerim smo z vozilom povzročili škodo. Obvezno zavarovanje vozila deluje po sistemu bonus in malus, kar pomeni uvrstitev v manj ugodnejši premijski razred v primeru povzročene škode ter obratno uvrstitev v ugodnejši premijski razred, če nismo povzročili škode. Premija je odvisna od več dejavnikov, najpomembnejši so tehnične lastnosti vozila, premijskih razred, izkušenost voznika ter drugih faktorjev. Tehnične lastnosti, ki vplivajo na premijo so moč motorja število sedežev in nosilnost. Premijski razred vpliva v stroške registracije, skupno je dvajset premijskih razredov. Izhodiščni je štirinajsti premijski razred, kjer ni ne popusta ne doplačila. Odstotek popusta je v tem primeru nič, trinajsti razred ima pet procentov popusta, dvanajsti deset ter tako naprej do četrtega premijskega razreda z petdeset odstotnim popustom. Napredovanje v višji razred je mogoče, ko je ob podaljšanju registracije pregledano škodno dogajanje v preteklosti. Na zavarovanje vozila izkušenost voznika vpliva odvisno od časa, ki je pretekel od pridobitve vozniškega izpita.

Zavarovanje vozila je produkt, pogovorno pa tudi z zakonom predpisan postopek potreben za podaljšanje pravice do uporabe vozila v cestnem prometu.

Comments are disabled