Zavod za zdravstvo in oskrba na domu

V Sloveniji je oskrba na domu že vsaj nekoliko urejena. To pomeni, da tudi proračun oziroma Zavado za zdravstveno zavarovanje pokrije večino stroškov, deloma pa je te stroške še vseeno potrebno kriti iz lastnega žepa.

Ali je potem takem oskrba na domu za nas finančno izvedljiva, mora preveriti vsak posameznik posebej, nikakor pa ne moremo reči, da je oskrba na domu, če jo deloma poravna Zavod za zdravstveno zavarovanje, poceni. Nekomu je tudi v tem primeru lahko oskrba na domu predraga storitev in se zanjo ravno zaradi tega razloga ne odloči, saj je vso hrano in položnice še vedno potrebno poravnati. Sama oskrba na domu tega namreč ne pokrije.

Comments are disabled