Zdravstveno zavarovanje študentov je objasnjeno na priljubljeni spletni strani

Zdravstveno zavarovanje za starejše od 26 let

Pri nas poznamo tri oblike zdravstvenih zavarovanj. To so obvezno zavarovanje, prostovoljno zavarovanje oziroma dodatno ali dopolnilno ter zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. Pred dopustovanjem v tujini je potrebno skleniti tudi zavarovanje v primeru nesreče. Pri tem povprašajte zavarovalnega zastopnika, kaj je v samo ceno zavarovanja všteto.

Obvezno oblika zavarovanja je izvajana s strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, dopolnilno zavarovanje pa je izvajano na podlagi ZZVZZ, ki ga izvajajo tri slovenske zavarovalnice. V nadaljevanju si bomo ogledali, kako je urejeno zdravstveno zavarovanje študentov.

Urejenost zdravstvenega zavarovanja za študente

Vsak od študentov je obvezno zdravstveno zavarovan kot družinski član, seveda če ne izpolnjuje pogojev za zavarovanje po drugi podlagi. To v praksi pomeni iz naslova delovnega razmerja, registriranega s. p., statusa družbenika ali poslovodne osebe. Študenti so zavarovani kot družinski člani največ do konca šolskega oziroma študijskega leta, v katerem so dopolnili 26 let.

Kot družinski člani imajo študenti vse zdravstvene storitve krite v celoti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. To pomeni, da ne potrebujejo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Podatek o tem, da ima nekdo status študenta, Zavod za zdravstveno zavarovanje pridobi lahko sam, in sicer iz posebnega informacijskega sistema, kamor ga sporočijo visokošolski zavodi.

Kaj storiti v primeru izteka statusa?

Če se posamezniku izteče status študenta, si mora seveda sam urediti obvezno zdravstveno zavarovanje, in sicer po drugi podlagi. Prav tako si ga mora urediti po koncu šolskega oziroma študijskega leta, v katerem je dopolnil 26 let. Posameznik pa ima na voljo več možnosti. Lahko si izbere, da se zavaruje kot občan; lahko se zavaruje kot samostojni zavezanec, in sicer preko ZZZS; lahko pa zaprosi za denarno socialno pomoč.  Prejemniki take pomoči si zavarovani tudi dopolnilno. Center za socialno delo pa potem v nadaljevanju odloča o pravici po uradni dolžnosti ob vložitvi vloge za denarno socialno pomoč.

Zdravstveno zavarovanje študentov je tudi prava spletna rešitev za vse tiste, ki ste v dilemi, kako se ureja zavarovanje študenta. Ta rešitev vas bo pripeljala na spletno mesto, kjer boste lahko prebrali vse potrebne informacije in tudi nasvete o tem, kako se mora študent primerno zavarovati, da ne bo prihajalo do nepotrebnih težav, na primer v primeru poškodb.

Comments are disabled