Ali v vašem podjetju izvajate kontroling?

financial control

Ali veste, da kar polovica podjetij svoje poslovne odločitve sprejema na podlagi informacij, ki jih zagotavlja računovodski oddelek? Poleg spremljanja in upravljanja financ je naloga finančnega oddelka tudi kontroling oz. spremljanje in oblikovanje poslovnih ciljev. Dober kontroling racionalizira finance in se usmerja v prihodnost, kar podjetju zagotavlja rast in razvoj. V večjih podjetjih z velikimi finančnimi oddelki ga največkrat izvajajo za to usposobljeni računovodje. Manjša podjetja, ki nimajo samostojnega finančnega oddelka, pa tovrstne storitve naročajo pri zunanjih ponudnikih ali računovodskih servisih. Eden takšnih je tudi Moje računovodstvo, servis, ki nudi visoko kakovostne storitve, svetovanje in pomoč pri načrtovanju finančnih aktivnosti podjetja.

 

Kaj je kontroling?

finance1.1

Finančni kontroling je sistem za neodvisno in sprotno spremljanje in analiziranje poslovanja ter primerjanje aktualnih rezultatov z načrtovanimi. Gre za eno izmed ključnih funkcij poslovodnega računovodstva v podjetju, ki zagotavlja nadzor in upravljanje sredstev na različnih področjih: financah in računovodstvu, proizvodnji, dobavi, logistiki, prodaji, kadrovanju in upravljanju s tveganji. Ključne funkcije, ki jih ima kontroling v podjetju so načrtovanje poslovanja, kontroliranje realiziranega in načrtovanega, sistematičen prikaz podatkov in strateško odločanje na njihovi podlagi. Redno poročanje specializiranih računovodij je namenjeno uporabnikom znotraj podjetja za potrebe kakovostnega uporabljanje in pravočasnega odzivanja na spremembe. Kontroling se izvaja s pomočjo naprednih informacijskih sistemov in s pomočjo podatkov, ki predstavljajo podlago za nadaljnje poslovne odločitve.

 

Rešitev za manjša podjetja

business analysis

Ne rabite zaposliti deset ljudi v računovodstvu, da se boste dobro odločili o naložbah in financiranju vašega podjetja. Potrebujete le Moje računovodstvo, kakovosten računovodski servis, ki vam nudi različne storitve finančnega poslovanja. Z njihovo pomočjo si ne boste več belili glave, če je bila posamezna poslovna odločitev finančno res najboljša oz. če bi se glede na situacijo na trgu lahko odločili kako drugače. S pomočjo njihovih analiz in podatkov, ki jih boste imeli vedno pri roki, bodo vse odločitve sprejete na trdnih temeljih. Kot zagotovilo, da jim lahko zaupate in da verjamejo v svoj uspeh, prevzemajo tudi soodgovornost za doseganje ciljev in rezultatov podjetja. Menijo namreč, da je poslovanje podjetja uspešno le, če lahko zagotavlja tako svojo rast kot vse tisto, zaradi česar se lastniki in zaposleni v podjetju počutijo prijetno.

Comments are disabled