Posts Tagged ‘kontroling’

Ali v vašem podjetju izvajate kontroling?

financial control

Ali veste, da kar polovica podjetij svoje poslovne odločitve sprejema na podlagi informacij, ki jih zagotavlja računovodski oddelek? Poleg spremljanja in upravljanja financ je naloga finančnega oddelka tudi kontroling oz. spremljanje in oblikovanje poslovnih ciljev. Dober kontroling racionalizira finance in se usmerja v prihodnost, kar podjetju zagotavlja rast in razvoj. V večjih podjetjih z velikimi… Continue Reading →

Naloge kontrolorja

Kontroling je postopek kjer kontrolor izvaja postopke kontrolinga. Kontroling definiramo v slovenskem jeziku kot vodenje, krmiljenje oziroma usmerjenje k dogovorjenemu cilju. Za kontroling je odgovoren zaposleni, ki je prav s tem namenom zaposlen, da opravlja to odgovorno delo.  Odgovorno osebo za kontroling imenujemo pravilno kontrolor, v slengu pa mu pravijo v podjetju kar navigator.  Saj… Continue Reading →