Delodajalec in izjava o varnosti z oceno tveganja

14. člen ZVZD (Zakon o varnosti in zdravju pri delu) določa, da mora biti izjava o varnosti z oceno tveganja napisana in sestavljena v vsakem podjetju, izjeme ni, za to pa je zadolžen sam delodajalec, ki mora zagotoviti, da takrat, ko se izjava o varnosti z oceno tveganja izdeluje, tudi zaposleni sodelujejo.

Sicer zakon zapisuje, da mora za izjavo poskrbeti delodajalec sam, vendar to seveda ne pomeni, da jo izdeluje vsak, ki tudi slučajno ni usposobljen za to, da bi bila izdelana izjava o varnosti z oceno tveganja pravilna, torej tudi uporabna, kar seveda hkrati tudi pomeni, da je namenjena za zaščito zdravja in varnost vseh zaposlenih, ki v delovnem procesu tako ali drugače sodelujejo.

Comments are disabled