Inštrukcije vse bolj nadomeščajo šole

V preteklosti inštrukcije prav gotovo niso bile tako zelo iskane in obiskane ter uporabljene kot so danes. Očitno smo se učenci nekdaj v šoli naučili več, kot se sedaj, ali pa se sedaj od učencev zahteva precej več kot se nekdaj je. Zato se mnogi starši, ki želijo pomagati svojim otrokom, odločijo za kvalitetne inštrukcije in svojim otrokom pomagajo pri lažjem razumevanju snovi in lažjem izdelovanju šole in tudi do boljših ocen. Resnica je nekje pol, pol na obeh straneh, torej, da se zahteva več in da so se nekdaj več naučili.
Inštrukcije po navadi potekajo pri učencih doma, saj je za starše lažje, če inštruktorji pridejo na dom in tako njim ni potrebno voziti otrok drugam. Le umaknejo se v ločen prostor, da ima otrok mir in lahko v miru posluša in pridobiva snov. Možne so tudi skupinske inštrukcije, kadar se starši dveh otrok dogovorijo za skupne inštrukcije in je tako učencema lažje, če imata pač določen strah, ali pa starši menijo, da bi bilo učencema lažje, če bi se učila skupaj. Navadno take inštrukcije sicer dajo rezultate, ampak se mora inštruktor potruditi, da uspe obema v času inštrukcij odgovoriti na vsa vprašanja. Je pa tudi res, da je vse več takih staršev, ki bi radi, da imajo otroci več znanja, kot ga dobijo v šoli, saj so mnenja, da tisto znanje, ki ga učenci pridobijo v šoli ni zadostno in bi bilo bolje, če bi učenec vedel kaj več. Tudi taki pokličejo za inštrukcije, čeprav gre v tem primeru že bolj za neke vrste dodatno učenje ali tečaj, ki pa kljub temu ni redko.

Comments are disabled