Posts Tagged ‘inštrukcije’

Organizirane priprave na maturo

Matura čas, ko morajo dijaki maturantje pokazati vse svoje znanje, ki so ga usvojili skozi vsa štiri leta. Lahko rečemo, da je to kar stresno obdobje, sploh pa za vse tiste, ki si na maturi želijo dobrih rezultatov, saj je predvsem od njih odvisno, ali se bodo lahko vpisali na želeno fakulteto ali ne. Priprave… Continue Reading →

Inštrukcije so kvalitetna pomoč pri učenju

Horizont - Logo

Če je včasih veljalo, da so se inštrukcij posluževali predvsem tisti, ki so se slabše učili, je danes povsem drugače. Inštrukcije so ena od metod učenja, ki se je dandanes poslužujejo tako slabši kot tudi boljši učenci. Namen večina inštrukcij pa je izboljšati znanje ter tudi ocene pri posameznih predmetih.

V Nemčijo ali na inštrukcije nemščine

Starejši kot smo, več potrebujemo razumevanja različnih jezikov. V mladih letih smo imeli veliko priložnosti za izobraževanje na področju jezikov. Angleščina nam je že skoraj kot slovenščina. Vendar kdaj in za kakšne namene je potreba po razumevanju nemščine. Najlažji način pridobivanja novega znanja je z vpisom na inštrukcije nemščine. Na začetku se spoznamo z osnovami… Continue Reading →

Inštrukcije

Vsak človek se rodi z določenimi sposobnostmi oziroma je nadarjen za nekaj. Skozi življenje običajno opravlja in deluje prav na tem področju na katerem je najboljši. Malokdaj se zgodi, da nadarjenosti ne odkrijemo in ni nujno, da gre za vrhunskega umetnika/co, športnika, itd. Lahko gre za povsem običajne dejavnosti, katere potrebujemo vsakodnevno. Relativno hitro začnemo… Continue Reading →

Inštrukcije vse bolj nadomeščajo šole

V preteklosti inštrukcije prav gotovo niso bile tako zelo iskane in obiskane ter uporabljene kot so danes. Očitno smo se učenci nekdaj v šoli naučili več, kot se sedaj, ali pa se sedaj od učencev zahteva precej več kot se nekdaj je. Zato se mnogi starši, ki želijo pomagati svojim otrokom, odločijo za kvalitetne inštrukcije… Continue Reading →

Učinek inštrukcij matematike na uspeh

Inštruktorji, ki ponujajo dobre inštrukcije matematike se morajo čutiti pripravljene pomagati čisto vsakomur, v svojem delu morajo videti cilj, ta cilj pa naj bi bil uspešno opravljen preizkus njegovega učenca. Mnogi imajo seveda še višji cilj, ki pa si ga lahko postavijo le z določenim učencem, seveda v dogovoru s starši in če inštruktor vidi,… Continue Reading →

Kakšne so uspešne inštrukcije

Za uspešen dosežen cilj je pomembno, da se inštruktor in učenec oziroma uporabnik inštrukcij dogovorita o načinu dela in kako bosta dosegla zaželjeni cilj. Pomembno je, da skupaj postavita zaželjeni cilj. Cilji so lahko: poprava slabe ocene, priprava na popravni, opraviti izpit na fakulteti in tako dalje. Inštrukcije matematike je treba prilagoditi zahtevnosti obravnavane snovi,… Continue Reading →