Lektoriranje

Glagol »lektorirati« pomeni jezikovno pregledovati in obdelovati besedila. Vsa besedila, ki so namenjena objavi, kot so novinarski članki in knjige, so lektorirana, ker samo lektura lahko zagotovi brezhibnost besedila. Dober lektor ima občutek za jezik, podrobno pozna slovnico in pravopis ter, kar je včasih najbolj pomembno, zna široko gledati na besedilo. Ne opazi samo pravopisnih in slovničnih napak, temveč tudi slogovne napake, nejasnosti in nedoslednosti.

Priporoča se lektoriranje prevedenih besedil, kajti včasih prevajalec pod vplivom izvirnika ne opazi jezikovnih odtenkov, ki bi lahko zmotili bralca ali celo povzročili nerazumevanje besedila.

Prav tako se priporoča lektura vseh besedil, s katerimi se predstavljate v javnosti – spletnih strani, oglasnih sporočil, diplomskih in magistrskih nalog … Kliknite za prevajanje angleščina.

V angleščini razlikujemo med »copy editing« in »proofreading«, kjer prvo pomeni jezikovno oceno besedila in dovoljuje več poseganja v originalno besedilo, drugo pa označuje bolj odpravljanje slovničnih in tipkarskih napak.
.

Comments are disabled