Posts Tagged ‘lektoriranje besedil’

Konkuriranje podjetij za lektoriranje

Lektoriranje je storitev, ki jo opravlja veliko ljudi, prav tako pa je lektoriranje tudi storitev, ki jo nudi veliko podjetij, ki tako ali drugače zaposlujejo lektorje. Iz tega izhaja povsem logična posledica, da je konkurenca na tem trgu zelo neizprosna in je preživetje zelo težko. Zato veliko lažje preživijo tista podjetja, ki lektoriranje nudijo kot… Continue Reading →

Splošno o lektoriranju

Lektoriranje je storitev, ki jo lahko opravljajo le ljudje, ki so za to usposobljeni in imajo ustrezno diplomo. Lektoriranje je le odpravljanje slovničnih napak, uporaba ustreznejših besedil ter zamenjava vrstnega reda besed. Lektoriranje mora biti torej opravljeno le do te mere, da se ne spremeni pomen niti stavka, niti besedila. Lektoriranje je potrebno torej opraviti… Continue Reading →

Lektoriranje

Glagol »lektorirati« pomeni jezikovno pregledovati in obdelovati besedila. Vsa besedila, ki so namenjena objavi, kot so novinarski članki in knjige, so lektorirana, ker samo lektura lahko zagotovi brezhibnost besedila. Dober lektor ima občutek za jezik, podrobno pozna slovnico in pravopis ter, kar je včasih najbolj pomembno, zna široko gledati na besedilo. Ne opazi samo pravopisnih… Continue Reading →

Vse o lektoriranju

Lektoriranje nekega besedila ali članka zahtevno delo, zato je cena temu tudi primerna. Lektoriranje ene strani oziroma 1500 znakov stane med 1,60€ in 3,50€. Cena je odvisna od zahtevnosti besedila Nekatera podjetja za lektoriranje izredno končajo z lektoriranjem diplomskih nalog. Včasih lahko dobi stranka lektorirano diplomsko nalogo že v dveh dneh. Ponujajo tudi, da stranka… Continue Reading →