Ohranitev diplom

Vezava diplom je končni izdelek vsakega bodočega diplomanta, ki zaključi svoj študij. Študent, ki bo diplomiral si želi, da bi njegova diploma izgledala čimboljše, zato bodoči diplomanti, ko izberajo primerno papirnico ali tiskarno za vezavo diplom gledajo na ceno kvaliteto vezav diplom.

Vezane diplome bodo vsaj nekaj stoletij hranjene po knjižnica in fakultetah, zato je pomembno, da so diplome kvalitetno vezane in da imajo primerne platnice za hranjene, končnih izdelkov diplomantov, v arhivu. Če imajo spisani izdelki trde platnice, tudi izdelki dalj časa zgledajo ohranjeni. Kar je pa najpomembnejše.

Comments are disabled