Poliglot

Precej ljudi se ima za poliglote, vendar realno gledano, če pogovorno znaš 4 jezike, to še nisi. Sodni tolmači pa v bistvu so pravi poligloti, saj morajo več jezikov zares obvladati, poznati domala vsa pravila in specifike jezikov, ki jih govore, poleg tega pa še pridobiti državno dovoljenje, ki je v bistvu pika na i, in uradno potrdilo, da sodni tolmači polno usposobljeni govorci več jezikov.

Je pa seveda res, da sodni tolmači, ki imajo dar za jezike, lahko le-te hitreje osvojijo. En izmed precej pomembnih dejavnikov pa je tudi okolje v katerem žive v mladosti, ko smo na splošno ljudje bolj dojemljivi za novosti, tudi jezike. Nekateri sodni tolmači tako izhajajo iz mednarodnega okolja že iz mladosti, kar jim gotovo precej olajša kasnejši študij.

Comments are disabled