Posts Tagged ‘tolmačenje’

Tolmačenje je prevod, ki ga opravi strokovnjak

tolmac

Sodni prevodi so prevodi katerih rezultat je uradni dokument, ki je po veljavnosti enak izvirniku. Zato je prevod opravljen na poseben način. Prevod uradnega dokumenta imenujemo tolmačenje. Odhod v tujino. Iskanje poslovnih priložnosti v drugih državah. Potrebno bo pripraviti cel kup dokumentov, ki jih bomo morali predložiti tamkajšnjim oblastem. Da pa bodo ti dokumentni pristni… Continue Reading →

Tolmačenje po vstopu v EU

Tolmačenje je po vstopu Slovenije v Evropsko unijo postalo zelo iskano in vedno več ljudi se zaveda vseh njegovih prednosti. Danes se namreč zelo pogosti zgodi, da podjetje sodeluje s partnerji iz tujine in vsak lastnik si želi, da bi vsi njegovi zaposleni točno vedeli, kaj njihovi tuji partnerji govorijo. Da se to lahko zagotovi,… Continue Reading →

Tolmačenje

V nasprotju s prevajanjem je tolmačenje verbalno sporazumevanje – tolmač sporočilo naravno in tekoče v prvi osebi prenese v drug jezik. Pri tem uporabi način in ton govorca ter njegova prepričanja. Naloga tolmačev je, da nam pomagajo razumeti druge ljudi, premostiti ovire pri komuniciranju ter nas povezujejo za medsebojno sodelovanje. Simultano prevajanje oziroma tolmačenje je… Continue Reading →