Tolmačenje

V nasprotju s prevajanjem je tolmačenje verbalno sporazumevanje – tolmač sporočilo naravno in tekoče v prvi osebi prenese v drug jezik. Pri tem uporabi način in ton govorca ter njegova prepričanja. Naloga tolmačev je, da nam pomagajo razumeti druge ljudi, premostiti ovire pri komuniciranju ter nas povezujejo za medsebojno sodelovanje.

Simultano prevajanje oziroma tolmačenje je sočasno prevajanje govorjene besede, medtem ko govorec govori tako, kot bi običajno. Tovrstno prevajanje oziroma tolmačenje pride v poštev pri nekoliko manj zahtevnih pogovorih, saj od tolmača zahteva sočasno poslušanje in prevajanje besed govorca iz enega v drug jezik. Pri tem lahko tolmač sedi v kabini ali pa tik ob osebi, ki mu šepeče prevod na uho. Na drugi strani pa – pri zahtevnejših temah, pride v poštev konsekutivno tolmačenje, kjer je snov pogovora pomembnejša kot čas – govorec in tolmač se izmenjujeta. Kja pa angleščina?

Ena od pomembnejših lastnosti dobrega tolmača je tudi diskretnost, saj se tolmače pogosto znajdejo v situacijah, kjer se razkrivajo poslovni načrti, zaupni podatki, kar pomeni, da je tolmač zavezan k molčečnosti – slišane informacije ne sme širiti izven podjetja.

Comments are disabled