Tolmačenje je prevod, ki ga opravi strokovnjak

tolmac

Sodni prevodi so prevodi katerih rezultat je uradni dokument, ki je po veljavnosti enak izvirniku. Zato je prevod opravljen na poseben način. Prevod uradnega dokumenta imenujemo tolmačenje.

Odhod v tujino. Iskanje poslovnih priložnosti v drugih državah. Potrebno bo pripraviti cel kup dokumentov, ki jih bomo morali predložiti tamkajšnjim oblastem. Da pa bodo ti dokumentni pristni in razumljivi ljudem, ki jih bomo predložili moraj le ti biti ustrezno prevedeni v njihov jezik. To je zlasti pomembno, ko se želimo zaposliti v tujini. Takrat se od nas velikokrat zahteva dokazilo o nekaznovanju, ki pa seveda mora biti veljavno in skrbno pripravljeno. Poleg dokazila o nekaznovanju moramo predložiti še osebne dokumente, potni list in marsikatero potrdilo ali certifikat. Vse za kar menimo, da nam lahko koristi, predložimo kot uradno veljaven dokument. Ker nam bodo ti dokumenti služili kot nekakšno dokazilo pri določenih postopkih jih morajo pripraviti tolmači. Zato tovrstne dokumente pripravljajo posebni prevajalci, ki bolj kot ne prevajajo večinoma uradne dokumente. Ni pa vse tako enostavno. Tolmačenje ni delo, ki ga lahko opravlja vsak prevajalec. Je dejavnosti, ki se je lahko poslužujejo prevajalci, ki dobijo zeleno luč s strani ministrstva za pravosodje.

Po ustreznem prevodi bo tolmač dokument dodatno opremil z vsemi potrebni dokazili. Namreč kako bodo oblasti drugih držav vedeli, da je dokument pristen? Na podlagi naše besede zagotovo ne. Tolmačenje mora zato biti overjeno. Vsak dokument, ki ga prevajalec prevede mora biti ožigosan in zvezan z izvirnikom s posebno vrvico. Poleg vseh dokazil mora biti poleg prevoda vedno še izjava in podatki o prevajalcu. Le tako bo tolmačenje ustrezalo vsem standardom, ki postavljajo pravila na tem področju. Svoj prevod lahko že danes dobite pri posebnih prevajalskih agencijah. Pozanimajte se o ceni in hitrosti prevoda. Ob enem pa posebno pozornost namenite dokumentom, ki so časovno omejeni. Določena potrdila in poročila so časovno omejena in morajo biti vsake toliko obnovljena.

Comments are disabled