Posts Tagged ‘Varnost’

Video nadzor na delovnem mestu

Pogoje za izvajanje video nadzora nad dostopom v uradne službene oziroma poslovne prostore določa 75. člen ZVOP-1. Nadzor se lahko izvaja v naslednjih primerih: • če je to potrebno za varnost ljudi ali premoženja, • zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih oziroma poslovnih prostorov ali • če zaradi narave dela obstaja… Continue Reading →

Kaj določa požarna varnost

Požarna varnost določa naslednje ukrepe, ki so povezani z: – nosilnostjo konstrukcije ter širjenjem požara po stavbah, – širjenjem požara na sosednje objekte – napravami za gašenje in dostopom gasilcev – evakuacijskimi potmi in sistemi za javljanje in alarmiranje. S temi ukrepi je požarna varnost sicer opredeljena zelo na grobo, vendar tako, da lahko vsak… Continue Reading →

Tečaj o varnosti pri delu in študenti

Delodajalec mora za vsakega zaposlenega ob zaposlitvi zagotoviti, da se le-ta udeleži tečaja, kjer se poduči, kako zagotoviti sebi in sodelavcem varnost pri delu. Pa vendar se mora tečaja  za varnost pri delu praviloma udeležiti tudi vsak študent, ki zasede določeno delovno mesto, kar pa na žalost zasledimo le v redkih podjetjih. Razlog za to… Continue Reading →

Varstvo pri delu – različna predavanja

Varstvo pri delu je pomembno, zaradi varnosti vseh zaposlenih, ki so kakorkoli zaposleni v nekem podjetju. Delodajalec je dolžan na vsaj nekaj let organizirati ali najeti podjetje, ki se ukvarja s varnostjo pri delu. Zaposleni morajo vsakič osvežiti spomin kako naj ukrepajo v primeru kakršnekoli nesreče ali nevarnosti. Kako bo zaposleni ukrepal je odvisno od… Continue Reading →