Tečaj o varnosti pri delu in študenti

Delodajalec mora za vsakega zaposlenega ob zaposlitvi zagotoviti, da se le-ta udeleži tečaja, kjer se poduči, kako zagotoviti sebi in sodelavcem varnost pri delu. Pa vendar se mora tečaja  za varnost pri delu praviloma udeležiti tudi vsak študent, ki zasede določeno delovno mesto, kar pa na žalost zasledimo le v redkih podjetjih.

Razlog za to je, da je tečaj za varnost pri delu potrebno plačati, stroške tečaja pa nosi delodajalec. Cena tečaja, kjer se zaposleni ali študent poduči, kako se varnost pri delu zagotovi pa je visoka. To pomeni, da bi država morala poskrbeti, da so cene tečaja nižje, kar bi pomenilo, da bi tudi več delodajalcev plačalo tečaj svojim zaposlenim  in bi bila varnost večja.

Comments are disabled