Učinek inštrukcij matematike na uspeh

Inštruktorji, ki ponujajo dobre inštrukcije matematike se morajo čutiti pripravljene pomagati čisto vsakomur, v svojem delu morajo videti cilj, ta cilj pa naj bi bil uspešno opravljen preizkus njegovega učenca. Mnogi imajo seveda še višji cilj, ki pa si ga lahko postavijo le z določenim učencem, seveda v dogovoru s starši in če inštruktor vidi, da so za to izpolnjeni pogoji, to je, da inštrukcije matematike otroku pomagajo do čim višjih ocen in da otroka pripravijo toliko, da mu je ta predmet kar naenkrat izjemno všeč. Inštruktorji, ki pri svojem delu ne čutijo neke odgovornosti, pač pa to počno izključno zaradi denarja, si postavijo nizke zahteve, ki pa ne morejo nuditi uspeha vsem profilom učencev, prav tako pa tudi niso motivirani za to, da bi vsak učenec imel izpolnjene cilje. Pač opravijo in oddelajo tisti čas, ki jim je odrejen in to je to.
Inštrukcije matematike številna podjetja ponujajo po principu, da tudi garantirajo, da bo učenec prestal preizkus znanja, ponekod pa omogočajo, da se inštrukcije matematike opravlja s ciljem, da se bo dosegla določena ocena. Seveda vse to preceni in ovrednosti inštruktor, nekatera podjetja pa denar tudi vrnejo, če cilj ni dosežen, ampak jasno ob pogoji, da se je inštruktor trudil, da bi inštrukcije matematike omogočile učencu znanja, le – ta pa se ni čisto nič trudil, torej ni pokazal niti pripravljenosti do poslušanja snovi, niti ni naredil domačih nalog in podobno. Zato se za tako garancijo odločajo le redki ponudniki še.

Comments are disabled