Varstvo pri delu – različna predavanja

Varstvo pri delu je pomembno, zaradi varnosti vseh zaposlenih, ki so kakorkoli zaposleni v nekem podjetju. Delodajalec je dolžan na vsaj nekaj let organizirati ali najeti podjetje, ki se ukvarja s varnostjo pri delu. Zaposleni morajo vsakič osvežiti spomin kako naj ukrepajo v primeru kakršnekoli nesreče ali nevarnosti.

Kako bo zaposleni ukrepal je odvisno od nesreče oziroma nevarnosti in od njegovega delovnega mesta. Zato je razumljivo, da imajo na primer v neki tovarni pisarniški delavci drugačno predavanje, na temo Varstvo pri delu, kot delavci, ki delajo v proizvodnji. Odvisno od tega je kdo in kako bo ukrepal na nekem oddelku od usposobljenosti za neko delo. Nesmiselno je, da bi pravilno ukrepal pisarniški delavec v proizvodnji, če ne zna upravljat s stroji.

Comments are disabled